HİZMETLERİMİZ

HİZMETLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
 • İthalat-İhracat, Transit Gümrükleme hizmetleri
 • Özet Beyan Hizmetleri
 • Antrepo işlemleri (To Order hizmetler dahil)
 • ATA Karnesi, sergi ve fuar hizmetleri
 • Dahilde İşleme
 • Hariçte İşleme
 • Gümrük Kontrolü Altında İşleme
 • Yatırım Teşvik
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • Dökümantasyon hizmetleri
 • İnteraktif Gümrükleme Hizmetleri
 • Danışmanlık Hizmetleri

Bu hizmetlerle ilgili;

 • Projeler hazırlanması, Teşvik belgelerinin hazırlanması,izinlerinin alınması ve kapatma işlemlerinin yapılması
 • Müşteriler adına serbest bölge ofislerinin yönetilmesi
 • Dış Ticaret İşlemlerinde kullanılan belgelerin müşteri adına hazırlanması(ATR, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1-EUR-MED Menşe Belgeleri,faturalar)
 • Müşterilere, kendilerinin belirlediği zaman aralıklarında otomatik raporlama yapılması, Tüm beyanname ve belgelerin elektronik olarak (e-arşiv) müşterilerin adına saklanması ve istendiğinde sunulması,
 • Değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında düzenli bilgilendirme yapılması