BİLGİ BANKASI

Sayı Konu  
1  Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber  Dosya indir
2  Fikri ve Sinai Hakların Gümrüklerde Korunmasına İlişkin E-başvuru Rehberi  Dosya indir
3  Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı  Dosya indir
 1 No.lu Kutuya İlişkin Kodlar  Dosya indir
 Döviz Kodları  Dosya indir
 İşlemin Niteliğine İlişkin Kodlar  Dosya indir
 Kap Kodları  Dosya indir
 OTS Kodları  Dosya indir
 Rejim Kodları  Dosya indir
 Taşıma Şekline İlişkin Kodlar  Dosya indir
 Teslim Şekline İlişkin Kodlar  Dosya indir
 Ülke Kodları  Dosya indir
4  2013 Yılı Tarife Cetveli
 2014 Yılı Tarife Cetveli
 Dosya indir
 Dosya indir
 Ek - Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları  Dosya indir
5  Armonize Sistem İzahnamesi  Dosya indir
6  Transit El Kitabı                                    Dosya indir
7  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Rehberi  Dosya indir
8  TIR-EPD Hızlı Geçiş Hattı Uygulaması Broşürü  Dosya indir
9  Yolcu Rehberi  Dosya indir
 10  Özetle Dahilde İşleme Rejimi  Dosya indir
 11  Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi  Dosya indir
 12  Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler  Dosya indir
 13  Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler  Dosya indir
 14  Ekonomi Bakanlığınca Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler  Dosya indir
 15  Telafi Edici Vergi Tablosu  Dosya indir
 16  Dahilde İşleme İzni İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu  Dosya indir
17  Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi  Dosya indir
18  Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi  Dosya indir
19  Korunmaları, Soğuk Hava Depolarında Olduğu Gibi Özel Tertibat Gerektiren Eşya  Dosya indir
20  Tehlikeli Eşya Sınıfları ve Tehlikeli Eşya Listesi  Dosya indir
21  Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste  Dosya indir
22  Geçici Depolama Yeri ve Antrepoya Alınması Bakımından Özellik Gösteren Eşya Listesi  Dosya indir
23  Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste  Dosya indir
24  Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Açıklayacı Notlar  Dosya indir
25  Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (T.G.T.C.'nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)  Dosya indir
26  Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler)  Dosya indir
27  Ortak Transit ve NCTS Cep Kitapçığı  Dosya indir